Ζαχαρη

Καστανή ζάχαρη - κρυσταλλική

Καστανη ζαχαρη - κρυσταλλικη